Menu
Obec Branžež
ObecBranžež

Kácení dřevin

Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les

Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les - od 1.listopadu 2014 nabude účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

strom        

Kácení dřevin rostoucích mimo les  musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

Povolení není třeba ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stromů):

a. O obvodu kmene do 80 cm,  měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

b. Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

c. Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

d. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin!

K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jenž jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady, podobné viz výše.

Orgán ochrany přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
       

1. Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.

O povolení pokácení rozhodne OÚ Branžež.

Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

2. Opravné prostředky
Pokud správní orgán OÚ Branžež zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat k městskému úřadu v Mnichovo Hradiště.

3. Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les:

a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 254/2001 S., o vodách)
     Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ Branžež, který je může pozastavit, omezit, zakázat. c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za      těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

10. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) se podává na formuláři:
   •   Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na OÚ Branžež nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce.   

Formuláře

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,3 kB

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

Oznámení o kácení

Oznámení o kácení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,96 kB

Oznámení o kácení

Oznámení o kácení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 30 °C 17 °C
skoro jasno, jižní větřík
vítrJ, 2.2m/s
tlak1019hPa
vlhkost45%

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk